Tag Archives: خوردن غذاهای سالم

درمان چین وچروک صورت با ماسک

درمان چین وچروک صورت با ماسک       برای اینکه افراد از پیری زود رس جلوگیری کنند می توانند از ماسک برنج استفاده کنند زیرا موادی که در برنج می باشد به طور کلی از پیری پوست جلوگیری میکند. در هوای سرد به دلیل اینکه پوست خشک می شود و دیگری قابلیت انعطاف پذیری آن کم میشود به بتوان رگوجه فرنگی درست است مصرف غذایی دارد اما به خاطر وجود اسیدی که در .